Dores Tembrás

O pouso do fume
Dores Tembrás · 08. Februar 2022
Dores Tembrás, O pouso do fume, Espiral Maior, 2009, poesía galega contemporánea, poesía galega traducida ao alemán, Galemán Poesie, galiscische Poesie, poesía galega traducida ao Bärndütsch, poesía galega traducida ao italiano, literatura galega
Auga a través
Dores Tembrás · 08. Februar 2022
Dores Tembrás, Auga a través, Apiario, 2016, poesía galega contemporánea, poesía galega traducida ao alemán, Galemán Poesie, galiscische Poesie, poesía galega traducida ao Bärndütsch, poesía galega traducida ao italiano, literatutra galega