Ana Varela

Ana Varela · 18. Juni 2020
Ana Varela, Onde nacen as hedras, Edicións Xerais, 2019, poesía galega traducida ao alemán, galemán, Galemán Poesie, galiscische Poesie, poesía galega contemporánea