....só a lembranza de onde veño, me axuda a saber cara

onde vou...

_______ 

 

 ...nur die Erinnerung woher ich komme, hilft mir zu wissen

wohin ich gehe...

 

Rosalía de Castro

 

 

_________________________________

                                                                        

Susana González Lago 

Nacín en Galiza, no concello de Ponteareas e fun criada Na Feira, Salceda de Caselas. Emigrei a Berna de cativa onde resido até hoxe. Aquí aprendín o alemán e hai uns anos descubrín a literatura galega quedando prendida da poesía. 

GALEMÁN é o resultado dunha afección que comezou en momentos que precisaba despexar a mente. Este traballo deume a posibilidade de xuntar as dúas linguas que, a día de hoxe, sinto como maternas. Publicar as traducións é a miña maneira de superar medos e inseguridades.

_______

 

Ich wurde in Galicien, in der Gemeinde Ponteareas, geboren und in A Feira, Salceda de Caselas aufgewachsen. Als Kind bin ich  nach Bern ausgewandert, wo ich bis heute lebe. Hier lernte ich Deutsch und vor einigen Jahren entdeckte ich die galicische Literatur und die Poesie eroberte mein Herz.

GALEMÁN ist das Ergebnis einer Leidenschaft, die sich in einem Moment der Ruhefindung ergab. Diese Arbeit ermöglichte mir die zwei Sprachen, die ich als meine Muttersprachen empfinde, zu verbinden. Sie zu veröffentlichen ist meine Art, mit Ängsten und Unsicherheiten umzugehen. 

___________________________

 

 


 Corinne Oppliger

 

Als Schulfreundinnen hat alles angefangen und plötzlich, mittendrin statt nur dabei. Anstatt "nur Fehler zu korrigieren", wurden nun poetische Highlights gesetzt. Eine Welt, die für mich bis zu diesem Zeitpunkt weder Hand noch Fuss hatte. Doch öffnete sich mir eine neue Tür und die Faszination für die Poesie war da. Mit viel Freude aber auch Anstrengung, ist das Übersetzen auf Berndeutsch eine Herausforderung die ich gerne angenommen habe. Nach so vielen Jahren, immer noch Zeit zusammen zu verbringen und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, sind unbezahlbare Momente, die ich nicht missen möchte. 

_______

 

Todo comezou sendo amigas da escola e de súpeto atopámonos no medio deste proxecto. Pasei de "corrixir erros" a descubrir universos poéticos. Un mundo que ata entón, para min, non tiña nin mans, nin pés. Pero abriuse unha nova porta e agromou a fascinación pola poesía. Traducir ao alemán de Berna é un reto que aceptei e no que me esforzo con entusiasmo e ledicia. Perseguir xuntas un obxectivo común, despois de tantos anos de amizade, ten un valor inestimable e dame momentos dos cales non quero prescindir. 

___________________________

 

 


Katiuscia Marra

 

Manchmal stellt sich die Frage, ob Dinge aus einem bestimmten Grund oder aus Zufall geschehen. Ich bin in Bern geboren und aufgewachsen, gemeinsam mit Corinne und Susana die Schule besucht. Als Italienerin, absolvierte ich auch die italienische Hochschule, dort entdeckte ich die Leidenschaft für die Literatur, die mich stets begleitet. Ein Wort, einen Satz, ein Gedicht, ein Buch werden eins mit unserer Seele.

Als wir über die Möglichkeit nachdachten die Galemán Poetinnen auch auf Italienisch zu übersetzen, nahm ich die Gelegenheit sofort an. Wir begannen diese wundervolle Erfahrung, die unsere tiefsten und unerwarteten Emotionen hervorgebracht hat. Wir haben uns konfrontiert, Meinungen ausgetauscht und mit Freude zusammengearbeitet. 

Gemeinsam haben wir eine andere Welt entdeckt und freuen uns immer wieder auf die nächste Herausforderung.

Es ist mir eine Ehre, die Galemán Poesie ins Italienische übersetzen zu dürfen. Dadurch kann ich meinem Traum eine andere Form geben und vor allem die Freundschaft mit Susana und Corinne vertiefen.

_______

 

 

As veces xorde a pregunta se as cousas suceden por unha razón específica ou por casualidade. Nacín e crieime en Berna e fun a escola con Corinne e Susana. Como italiana que son, tamén me formei na Universidade italiana, onde agromou a paixón pola literatura que sempre me acompaña. Unha palabra, unha frase, un poema, un libro fanse un coa nosa alma.

Cando pensamos na posibilidade de traducir ás poetas Galemán ao italiano, inmediatamente aproveitei a oportunidade.

Xuntas comezamos esta marabillosa experiencia que xerou emocións fondas e inesperadas. Afrontámolas intercambiando opinións e traballamos con pracer. Descubrimos un mundo novo e esperamos con ledicia o seguinte reto.

Para min é unha honra traducir os poemas ao italiano. Isto permíteme darlle unha forma diferente ao meu soño e, sobre todo, afondar na amizade con Susana e Corinne.

___________________________

 


Agradecemento  

Esta bitácora non sería posíbel sen o consentimento, a colaboración e a confianza das seis poetas coas que teño a honra de comezar este traballo.

 

GRAZAS INMENSAS

a Antía Otero por animarme e guiarme polo camiño da poesía. Pola beleza dos descubrimentos, dos espazos en branco e dos silencios. Por axudarme a recuperar as verbas da miña primeira lingua.

A Tamara Andrés polas verbas xustas nos momentos exactos.

A Emma Pedreira polo entusiasmo e os folgos cando lle falei deste proxecto.

A Míriam Ferradáns, Silvia Penas e Rosalía Fernández Rial polo agarimo e a confianza a cegas.

 

A Katiuscia e Corinne pola incondicionalidade despois de tantos anos. Elas comezaron sendo correctoras de Galemán Poesie e convertíronse en corazón e alma do proxecto.

A Daniel Fehlmann por ser incansablemente o disco entre as miñas vertebras. Sen ti nada ten senso.

_______

 

Danksagung

Dieser Blog wäre ohne die Zustimmung, Unterstützung und das Vertrauen der sechs Dichterinnen, mit denen ich die Ehre habe diese Arbeit zu eröffnen, nicht möglich gewesen.

 

HERZLICHST BEDANKE ICH MICH

Bei Antía Otero, für die Ermutigung und Begleitung durch die Poesie, für die Schönheit der Entdeckungen, der leeren Zwischenräume und der Stille. Und für die Hilfe, meine erste Muttersprache wiederzugewinnen.

Bei Tamara Andrés für die richtigen Worte zur richtigen Zeit.

Bei Emma Pedreira für die Begeisterung und Ermutigung, als ich über dieses Projekt sprach.

Bei Míriam Ferradáns, Silvia Penas und Rosalía Fernández Rial für die Zuneigung und blindes Vertrauen.

 

Bei Katiuscia und Corinne für die Bedingungslosigkeit nach so vielen Jahren. Sie begannen als Galemán Poesie Korrektorinnen und wurden zu Herz und Seele des Projekts. 

Danke an Daniel Fehlmann, der unermüdlich die Bandscheibe zwischen meinen Wirbelkörpern ist. Ohne dich hat alles keinen Sinn.

 

Susana González Lago