· 

Nomes de fume

 

Eu pronuncio nun cuarto desta casa

o teu nome de fume,

cada noite pronuncio o teu nome de fume

para que esteas presente.

 

_______

 

Ich spreche in einem Zimmer dieses Hauses

deinen Namen aus Rauch,

jede Nacht spreche ich deinen Namen aus Rauch

damit Du gegenwärtig bist.

 

 

 

 ___________________________ 

 

 

 

ALGUNHAS nenas van descalzas

por iso se lles cravan os cristais,

                            as agullas

                                        a verdade

                                                           nos pés.

 

_______

 

MANCHE Mädchen gehen Barfuss

deswegen stechen ihnen die Scherben,

                      die Nadeln

                                                    die Wahrheit

                                                                in den Füssen. 

 

_______

 

 

ALCUNE  bambine vanno scalze

per questo vengono punte dai vetri,

                                gli aghi

                                                    la verità

                                                                        nei piedi.

 

 

________________________ 

 

 

 

Non coñezo mellor patria

que o teu nome

 

_______

 

Ich kenne keine bessere Heimat

als deinen Namen

 

_______

 

Non conosco miglior patria

del tuo nome

 

 

 

___________________________

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0